Mobile Security


Mobile Security

Mobildrivna affärsinitiativ finns här för att stanna.

Mobila enheter har blivit oumbärliga i vardagen för miljarder användare världen över. Dessa enheter utgör nu det främsta verktyget för shopping, bankärenden, underhållning, sjukvård och en mängd andra ändamål.

För anställda är mobilteknologi en oumbärlig del av arbetsverktygen och utgör en kritisk komponent för att effektivt utföra arbetsuppgifter. I takt med att mobildrivna affärsinitiativ fortsätter att växa och utvecklas, blir det allt mer strategiskt att erbjuda avancerade mobila tjänster. Att leverera sådana tjänster har blivit en avgörande faktor för organisationers framgång i dagens affärsvärld, och det kommer fortsätta att vara en nyckelfaktor för att driva verksamheter framåt.


Vad är mobile security?

Mobilsäkerhet är åtgärder som skyddar din mobiltelefon mot skadlig programvara, dataintrång, identitetsstöld och andra cybersäkerhetsrisker. Fördelarna inkluderar:

  • Skydd av personlig information: Använd lösenord och fingeravtrycksverifiering för att hindra obehörig åtkomst samt använd datakryptering för att säkra lagrad information.
  • Förebyggande av skadlig programvara: Installera antivirus- och antimalware-program för att skydda din mobiltelefon från hot som kan leda till stöld av personlig information och skadliga påverkningar på ditt system.
Malware

Malware är ett paraplybegrepp för skadliga programvaror, som tillexempel virus, trojaner och spionprogram. Maleare är ett allvarligt hot mot cybersäkerheten både för enskilda användare och organsisationer.

Man in the middle

Någon som tagit sig in mellan två parter som genomför en inloggning, utbyter information, avslutar ett köp eller kanske byter lösenord.

Appar, säkerhetshål

Skadliga mobila applicationer är ett allvarligt problem som ökar över tid. Skadliga applikationer är appar som är designade för att göra skada på din mobiltelefon eller din personliga informtion. Attackerna kan vara genom att använda bedrägliga appar, virus, trojanska hästar, stöldprogram, adware eller spyware.

Phishing

Phishing-attacker mot mobila enheter innebär oftast att en angripare skickar en bedräglig länk eller meddelande som ser ut som det kommer från en legitim källa, till exempel en bank, en e-handelsplattform eller en annan tjänst som användaren använder

  • Aktivering inkl. guider och instruktioner
  • Licens för att få tillgång till tjänsten (antivirus och skydd mot attacker)
  • Support för löpande ärenden och frågor
  • Option: Lösningen kan sättas upp onprem inom Sverige.
  • Option: Implementering mot en MDM/EMM/UEM plattform
  • Option: Utbildning

NIS2 och DORA Direktivet

NIS2 och DORA direktiven har tillkommit för att öka cybersäkerheten och hanteringen av it-säkerhetsincidenter. Det innebär att man som verksamhet behöver exempelvis säkra och skydda sina mobila enheter och nätverk från attacker.

Läs mer om NIS2 som gäller samhällsviktig verksamhet
NIS2, DORA Europeska direktiven
Läs mer om DORA som gäller bank och finans

NIS

NIS står för The Directive on security of network and information systems – the NIS Directive.

På svenska heter direktivet ”åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen”.
Kortfattat ställer NIS-direktivet krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster.
Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet.

De är indelade i sju sektorer:
– Bankverksamhet
– Digital infrastruktur
– Energi
– Finansmarknadsinfrastruktur
– Hälso- och sjukvård
– Leverans och distribution av dricksvatten
-Transport

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna