Managed Mobility Service


Managed Mobility Service

Vi hjälper till med förvaltning och anpassning av er mobilitetsplattform

Mobilitet och kontroll av sina mobila enheter är viktigt för många kunder. för att kunna ge anställda de digitala verktyg som innebär en effektivisering och ökad användarvänlighet.

Med denna tjänst kan vi över tid hjälpa till med förvaltning och anpassning av er mobilitetsplattform. Med hjälp av mobilitetskonsulter och arkitekter kan vi anpassa plattformen för en bättre och mer effektiva miljö av mobila devicer.

Vi hjälper till med att skapa rätt förutsättningar, skapa en bra miljö för att kontrollera mobila devicerna, att aktuella företagsappar installeras, säkerhet är hög och unika inställningar på respective mobile device aktiveras.

I tjänsten ingår

  • SLA: Detta garanterar tillgänglighet av konsulter.
  • Förvaltning: Det innebär proaktivt underhåll och förvaltning. Det genomförs kontinuerliga kontroller och löpande tillsyn.
  • Anpassning och utveckling: Där vi arbetar med specifika ärenden och jobbar med utveckling,
    anpassningar. Detta sker i samråd med kund.
Healthcheck

För att på ett effektivt sätt hjälpa kunden att identifiera den befintliga mobilitetsplattformens status och uppsättning

Workshop

För att på ett effektivt sätt hjälpa kunden att identifiera behov, förutsättningar och möjligheter med mobila arbetssätt.

Implementering, Uppstart

Vi sätter upp en skarp installation och implementering av mobilitetsplattform enligt best practice. Integrerar lösningen med kundens infrastruktur.


Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna