FinansieringFinansiering

För att undvika större investeringar erbjuder Muneris Mobility finansieringslösningar till våra tjänster som innebär att det är användandet – inte ägandet – som skapar värde för er som företag.

Muneris Mobility arbetar för att våra kunder ska bidra till en circular ekonomi och bidra med ett hållbart ägande av den hårdvara som vi levererar. I en circulär ekonomi hanteras resurser på ett ansvarsfullt sätt och målsättningen är att förlänga produktens livslängd genom att återanvända eller återvinna.


Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna