Device as a service


Device as a service

Tjänsten kan innehålla följande delar:

  • EMM – Mobilitetsplattform
  • Mobiltelefon och Tillbehör
  • Konfigurering/Enrollment
  • Asset
  • SWAP, Radering
  • Återtag
  • Hållbarhet Portal. WebbKontakta oss

Vi hjälper dig gärna