Business


Business

Vi hjälper till med förvaltning och anpassning av er mobilitetsplattform

Med tjänsten Mobility Business erbjuder vi specialister och konsulter inom mobilitet. Vi jobbar med uppföljning och Governance men också för att bidra och stötta i kommande upphandlingar.

Business price

Vi hjälper till med att guida och stötta verksamheten med att rekommendera business produkter och priser för Svenska marknaden. 

Business managed, service owner

Med våra specialister erbjuder vi Service owner som hjälper till med att driva Governance på befintliga avtal inom området telecom och mobilitet.  


Business consulting

Vi hjälper till med att skapa rätt förutsättningar där vi sätter upp strategier på kort och lång sikt, men också definiera krav i kommande upphandlingar inom området Managed Mobility Service och Telecom.
Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna